Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

NoemiJustine
7035 0275 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
NoemiJustine
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
NoemiJustine
9864 999b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamrrru mrrru

October 29 2019

NoemiJustine

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
NoemiJustine
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."

February 08 2019

NoemiJustine
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viatobecontinued tobecontinued

January 29 2019

NoemiJustine
NoemiJustine
NoemiJustine
6390 3efd 500
Reposted fromaggape aggape viatobecontinued tobecontinued
NoemiJustine
Miłość to obecność.
— znalezione

October 23 2018

NoemiJustine
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawonderwall wonderwall

October 03 2018

NoemiJustine
5787 1a7e 500
Artist: Laura Worrick
Reposted byrobintspaketOnly2youBinigingergluepassingbirdkartofelstraycatunaswabsurdzie

September 17 2018

NoemiJustine
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viawiecznosci wiecznosci

July 29 2018

NoemiJustine

April 27 2018

NoemiJustine
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viablackcat blackcat
NoemiJustine
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viaMsChocolate MsChocolate
NoemiJustine
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
NoemiJustine
3654 4732 500
~~~Bob Marley
Reposted fromstormymind stormymind viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl