Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

NoemiJustine
7155 e528 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
NoemiJustine
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
NoemiJustine
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
NoemiJustine

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viaromantycznosc romantycznosc
NoemiJustine
5226 4922 500
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
NoemiJustine
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
NoemiJustine
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
NoemiJustine
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
NoemiJustine

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie vianiskowo niskowo
NoemiJustine
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
NoemiJustine
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner vianiskowo niskowo
NoemiJustine
0466 ac6b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianiskowo niskowo
NoemiJustine
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo

July 18 2017

NoemiJustine
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Chyba Cię...

...Kocham i tak zrobię.
— *_*
NoemiJustine
W Twojej głupocie jestem zakochany.
— On dziś.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl