Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

6378 6ecb
Reposted fromunco unco viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
NoemiJustine
NoemiJustine
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Reposted fromNiezapomninajkaa Niezapomninajkaa via100suns 100suns
NoemiJustine
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
NoemiJustine
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

April 17 2017

NoemiJustine

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
NoemiJustine
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - "Długość dźwięku samotności"
NoemiJustine
Jeżeli nie wyrwiesz się ze środowiska, w którym się wychowałeś, nie zrozumiesz jak wielki jest świat.
— Angelina Jolie
Reposted frombeatkazz beatkazz viaMsChocolate MsChocolate
NoemiJustine
Jest coś niezwykle intymnego w piciu herbaty z drugą osobą obok. Na kanapie. Późnym wieczorem.
— życiowe, okolicznościowe.
7659 2f7a

April 16 2017

NoemiJustine
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze ma wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromlabellavita labellavita viaMsChocolate MsChocolate
NoemiJustine
NoemiJustine
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viablackcat blackcat
1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablackcat blackcat
NoemiJustine
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
NoemiJustine
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
NoemiJustine
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
NoemiJustine
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaglamorous glamorous
NoemiJustine
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl