Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

NoemiJustine
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Chyba Cię...

...Kocham i tak zrobię.
— *_*
NoemiJustine
W Twojej głupocie jestem zakochany.
— On dziś.
Reposted byDaisy88 Daisy88

July 03 2017

NoemiJustine
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz vianiskowo niskowo
NoemiJustine
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
NoemiJustine
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viahope hope

June 09 2017

NoemiJustine
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
NoemiJustine
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
NoemiJustine
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vianiskowo niskowo
NoemiJustine
NoemiJustine
4459 362c 500
Reposted fromvandalize vandalize viakapitandziwny kapitandziwny
NoemiJustine
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viaMsChocolate MsChocolate
NoemiJustine

June 04 2017

NoemiJustine
Nie musisz być najlepszy ze wszystkich. Wystarczy, że będziesz trochę lepszym sobą, niż byłeś wczoraj.

May 31 2017

NoemiJustine
Nic nie jest dobre lub złe, jeno myślenie czyni je takim.
— Szekspir
Reposted bySkydelaninspirationsmodalnanihuhuprzerwanarumianek

May 19 2017

NoemiJustine
A co, jeśli zamykam oczy?
— i rozkojarzył mnie na cały dzień
Reposted byegzystencjasoko

May 15 2017

NoemiJustine
Zakochujemy się w wyobrażeniach.

May 07 2017

NoemiJustine
3820 2bd2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajestdobrze jestdobrze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl