Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

6151 1643 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viadobby dobby
NoemiJustine
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby

March 10 2018

NoemiJustine
Reposted fromjasminum jasminum viatobecontinued tobecontinued
NoemiJustine
7429 c738 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo

March 08 2018

NoemiJustine
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
NoemiJustine
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

March 07 2018

NoemiJustine
8005 1c18 500
Reposted frommyrla myrla viadobby dobby
NoemiJustine
Albo szalejemy na czyimś punkcie, albo nie.
— 5.03
NoemiJustine
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
NoemiJustine
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianiskowo niskowo
NoemiJustine
7431 d282
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
NoemiJustine

March 06 2018

NoemiJustine
The sexiest people are thinkers.
— Vivienne Westwood
Reposted byseasonsFarbnebelmeretrixforbidden1

March 01 2018

NoemiJustine
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9494 b80b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viakapitandziwny kapitandziwny

February 14 2018

NoemiJustine
9456 5d25 500
Reposted frommesoute mesoute vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
NoemiJustine
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

December 02 2017

NoemiJustine
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl